السبت. مايو 18th, 2024

1طابق شرق

کود:22 خانی 1طابق جدید غربی بوفروتنێ،دهوک مەنطەقە ٲستاذەجامیە ،مەساحەت 150mمتر، واجیهەشرق،مواصفات خانی یێ پاقژە، سعر17،50$ پەیوەندی 07509064443