السبت. مايو 18th, 2024

duhok

شقە روژسیتی بوفروتنێ،دهوک مەنطەقەماڵطاسەری، مەساحەت165mمتر،واجیهەجنوب ،طابق 16 مواصفات شقەٳستیلام کریە، پەیوەندی07509064443

خانی بو فروتنێ ل حەوشکێ نێزیک شقێن نەورو 150 متر 7،50دەفتە را خانی پاقش واجیهەشیمال 07609064443 #کرین #فروتن #عرد #خانی #حوشکێ #تناهی #کێفلا #سێمیل #دهوک #زاخو

خانی بو فروتنێ ل حەوشکێ نێزیک شقێن نەورو 150 متر 7،50دەفتە را خانی پاقش واجیهەشیمال 07609064443 #کرین #فروتن #عرد #خانی #حوشکێ #تناهی #کێفلا #سێمیل #دهوک #زاخو

Alpha-Immobilien

للبيع للبيع قتعە أرض Details للبيع للبيع منزل Details للبيع للبيع Masika Quarter, Dohuk, Duhok Central Subdistrict, Duhok District, Dahuk, Iraqi Kurdistan Region, 42001, Irak منزل Details للبيع للبيع Kaflan,…