السبت. مايو 18th, 2024

duhok

شقە روژسیتی بوفروتنێ،دهوک مەنطەقەماڵطاسەری، مەساحەت165mمتر،واجیهەجنوب ،طابق 16 مواصفات شقەٳستیلام کریە، پەیوەندی07509064443

دهوک نزارکێ

شقە بو فروتنێ لیلاف ستی دهوک نزارکێ عمارە H طابق: 6 مساحە: 138م واجهە: جنوب شرق غرفە: 2 (1 سویت) استقبال+ هول+ مطبخ قست شرکە: صافیە چ لسەر نینە سعر:…

دهوک نزارکێ

شقە بو فروتنێ لیلاف ستی دهوک نزارکێ عمارە H طابق: 6 مساحە: 138م واجهە: جنوب شرق غرفە: 2 (1 سویت) استقبال+ هول+ مطبخ قست شرکە: صافیە چ لسەر نینە سعر:…