السبت. مايو 18th, 2024

شقەللبیع

کود:207 شقە ئەڤروسیتی ،بوفروتنێ دهوک مەنطەقە تەناهی، مجمع ٲڤروستی،طابق8، عیمارەB، مەساحەت186mمتر،واجیه شیمال، سعر10،75$دفتروبازار،،پەیوەندی 07509064443

مسێریک

#كوردی /عربي قضاء سمیل .. مسیریک 6 ? خانی ل مسێڕیکێ ?بها : 39000 $ سێ دەفتەر و نوت وەرقە و بازار ... ☝ خزمەتگوزاری : ئاڤ و کارب و…