السبت. مايو 18th, 2024

کود:22
خانی 1طابق جدید غربی بوفروتنێ،دهوک مەنطەقە ٲستاذەجامیە ،مەساحەت 150mمتر، واجیهەشرق،مواصفات خانی یێ پاقژە، سعر17،50$
پەیوەندی 07509064443