السبت. مايو 18th, 2024

کود:190
شقە پاشاسیتی بو فروتنێ ، دهوک مەنطەقە ماسیکا2
مەساحەت135mمتر، طابق 8،واجیهەشیمال غرب،
مواصفات 3غرفە +ٲستقبال + بەلکون+طەغمەمەطبەخ،
سعر5،50$دفتروبازار، پەیوەندی 07509064443