السبت. مايو 18th, 2024

خانی غربی( گەلەک پاقژە) ل مالطاٳسلام بو فروتنێ
2غرفە واستقبال وهول ومطبخ و مشتملات
#مساحه /200متر
بەلگە/ طابو سند
#واجهه/ شیمال
سعر / 11،50 دەفتەر و بازار
بو پتر پێزانينا پەیوەندی یێ ژمارا بکە
07509064443